در سازمانها و شرکتهای بزرگ، که از فناوری اطلاعات بطور موثری بهره می برند، نیاز به کنترل مداوم ساختار فیزیکی، وضعیت منطقی، و امنیت شبکه کامپیوتری وجود دارد. بر این اساس، گروه نرم افاری لینک ارائه خدمات مدیریت و پشتیبانی شبکه را طی قراردادهای مربوطه در مجموعه خدمات خود قرار داده است. در فاز اول این قرارداد، ساختار شبکه و امنیت آن بررسی شده، طرحی برای اصلاح و بهبود آن ارائه میشود. در فاز بعدی قرارداد، بصورت مستمر و ماهانه شبکه بررسی و آنالیز می شود و اصلاحات و تغییرات احتمالی ارائه می شود. بدین ترتیب، گروه نرم افزاری لینک  به عنوان پشتیبان بخش انفورماتیک کارفرما کارایی شبکه کامپیوتری را تضمین می کند. مجموعه خدمات ارائه شده در این قراردادها به شرح زیر است:

  • بررسی ساختار فیزیکی شبکه و ارائه طرح اصلاح آن در صورت لزوم
  • گزارش وضعیت ترافیک شبکه و منابع ترافیک مضر
  • بررسی وضعیت سرورها و سیستم عامل آنها و میزان بکار رفته
  • پردازنده و حافظه
  • بررسی و بازبینی سرورها، روترها و تجهیزات فعال شبکه